Prislista

Prislista  –  nya priser i kraft fr.o.m. 1.12.2020

 

Mottagningsbesök

 
Högst 20 minuter 50€
Högst 30 minuter 70€
Högst 45 minuter 100€
Högst 60 minuter 130€
Över 60 min: 130 € + enligt ovan, t. ex. 1½ timmar 200 €, 2 timmar 260 €, 3 timmar 390 €.
 OBS: För en mottagningstid över 60 min. kan också debiteras en 20 €:s avgift för en längre dokumenteringstid i patientjournalen.

Telefontid

 

Högst 20 min                                                                                                       30€

Högst 30 min                                                                                                       50€

Intyg

 
A-intyg (vanligt sjukintyg) gratis i samband med besök, annars 20€
Körkortsintyg

Utvidgad läkarutlåtande från och med 70 år

Körkortsintyg för taxichaufförer

Intyg för travlicens

60€

70€

70€

70€

Hälsointyg (T) 80€
Invaparkeringsintyg besöksavgift +20€
Läkarundersökning av sjöman + intyg 100€
E-intyg, t.ex. arbetsskada eller yrkessjukdom besöksavgift +60€
Andra intyg, ”blanco”, intyg för rättegång osv. besöksavgift +60€
B-utlåtande, vanlig, t.ex. medicinersättning, sjukdagpeng, rehabilitering besöksavgift +60€
B-utlåtande, mycket omfattande, t.ex. pension eller rehabiliteringsstöd (görs ej för nya patienter) besöksavgift +80€
C-utlåtande, t.ex. vårdbidrag (görs ej för nya patienter) besöksavgift +60€
Remiss till specialsjukvård

Remiss utan mottagningsbesök

besöksavgift +20€

20 €

Åtgärder

Injektioner, medicinen ingår 70-150€
Injektioner, pat. har medicin själv besöksavgift enl. använd tid +10€
Spiralborttagning besöksavg. enl. tid + 20€
Spiralinsättning besöksavg. enl. tid + 30€ (spiralen skaffas själv på recept)
Papa, till priset tillkommer debitering från VCS enl. deras taxa. Besöksavgift + 20 €
Suturering 60-100€
Nageloperationer 70-100€/nagel
Borttagning av hudförändringar, s.s. födelsemärken samt mindre förändringar i underhudsvävnad 100-200€ (antal, storlek)
PAD debiteras direkt från VCS enligt deras egna taxa.
Öronspolning besöksavgift +10€
Proctoskopi besöksavgift +10€

 

 
Urinprov (stix) 10€
Blodsocker, snabbtest 10€
Kopior, fysioterapi- och laboratorieremisser per post 20€ 
Förnyandet av recept i samband med besök 10€/gång 
Förnyandet av recept utan mottagningsbesök 20€/gång
Man måste själv ringa gällande sina provresultat, om inte annat överenskommits.
 

Kommentarer är stängda