Prislista

Prislista

 

Mottagningsbesök

 
Högst 10 minuter 30-40€
Högst 20 minuter 40€
Högst 30 minuter 60€
Högst 45 minuter 80€
Högst 60 minuter 100€
Över 60 min som ovan +20 € per påbörjad 15 minut

Intyg

 
 A-intyg (vanligt sjukintyg) gratis i samband med besök annars 20€
Körkortsintyg

Utvidgad läkarutlåtande från och med 70 år

Körkortsintyg för taxichaufförer

50€

60€

60€

Hälsointyg (T) 50€
Invaparkeringsintyg besöksavgift +20€
Läkarundersökning av sjöman + intyg 80€
E-intyg, t.ex. arbetsskada eller yrkessjukdom besöksavgift +45€
Andra intyg, ”blanco”, intyg för rättegång osv. besöksavgift +45€
B-utlåtande, vanlig, t.ex. medicinersättning, sjukdagpeng, rehabilitering besöksavgift +45€
B-utlåtande, mycket omfattande, t.ex. pension eller rehabiliteringsstöd besöksavgift +65€
C-utlåtande, t.ex. vårdbidrag besöksavgift +45€
Remiss till specialsjukvård

Remiss utan mottagningsbesök

besöksavgift +20€

20 €

Åtgärder

Injektioner, medicinen ingår 50-80€
Injektioner, pat. har medicin själv besöksavgift enl. använd tid +10€
Spiralborttagning 50€
Spiralinsättning spiralens pris +60€
Papa, till priset tillkommer debitering från VCS enl. deras taxa. Besöksavgift + 15 €
Suturering 50-70€
Nageloperationer 70-100€
Borttagning av hudförändringar, s.s. födelsemärken samt mindre förändringar i underhudsvävnad 80-110€
PAD debiteras direkt från VCS enligt deras egna taxa.
Öronspolning besöksavgift +10€
Proctoskopi besöksavgift +10€

Annat

 
Crp 10€
Urinprov, blodsocker, PEF 5€
Halsprov 10€
Läkarbesök + Ekg enl. använd mottagningstid +12€
Ekg + utlåtande utan läkarbesök 20€
Förnyandet av recept i samband med besök 5€/gång 
Förnyandet av recept utan mottagningsbesök 10€/gång
Kopiering, postning av intyg o.dyl., fax, beställning av journal  10 €
Faktureringstillägg 5€
 Meddelande om provsvar per telefon  5€/gång

Kommentarer är stängda