Kompletterande vård

Information om den kompletterande/alternativa vården

 

Den västerländska skolmedicinen är väldigt medicininriktad, och glömmer oftast bort att en människa är en helhet. Inte bara en kropp utan också en själ (och ande). Man vill gärna bota, men oftast sköter man bara symtomen och inser inte att orsaken till sjukdomen är där man måste börja. Sällan finns det bara en orsak till en sjukdom, utan det finns många olika orsaker som gör att en människa blir sjuk. Att vårda en människa är därför som att lägga ett pussel, man behöver hitta alla bitarna för att det ska kunna bildas en frisk helhet. Eller en helhet utan symtom. Eller kanske en helhet där symtomen kvarstår men där man ändå kan leva ett fullvärdigt liv.

Därför försöker vi på MedWind se till helheten, och binder oss inte till att vårda alla patienter på samma sätt. Alla är individer och lösningar kan se ut på olika sätt för olika människor,  även fast symtomen skulle vara de samma.

Sen är ju hälsan i sista hand ens eget ansvar, det ansvaret kan man inte ge till någon annan. Att bli frisk är inte bara att tro att man får ett piller och andra ska göra jobbet. Vill man bli frisk eller börja må bättre måste man göra det mesta själv. Tyvärr. Däremot har man rätt att få hjälp, stöd, rådgivning och vid behov medicin när det behövs.

Därför erbjuder vi nu också kompletterande/alternativ vård som Marina ger.

Healing: Ordet healing kommer från engelskan och betyder helande/läkande. Det är en metod som funnits i tusentals år och som fortfarande praktiseras runt om i världen.

Man kan få healing för nästan vilka sjukdomar eller tillstånd som helst men det är viktigt att komma ihåg att healing inte på något sätt ersätter den traditionella sjukvården, utan bör ses som ett viktigt komplement till den.

Meditation: Ledd meditation som ger djup avslappning är många gånger till stor hjälp för dagens stressade människor. Avslappning minskar oro, ångest, hjälper mot sömnlöshet och ger vanligtvis de flesta en känsla av harmoni och balans.

Djup avslappning hjälper kroppen att börja läka sig själv.

Ledd meditation kan varieras beroende på vad som är problemet, många gånger är det olika instängda/obearbetade känslor och minnen som man arbetar med. Ledd meditation kan också kombineras med healing, där båda delarna förstärker varandra, och ger bättre resultat.

Samtal: Samtal ingår alltid både när det gäller healing och meditation men man kan också boka tid för endast samtal.

Många upplever att de sitter fast, man kommer inte vidare, är i en livskris m.m. men känner inte att mentalvårdsbyrån, psyk.polikliniken, eller regelrätt terapi är lösningen, eller man vill inte använda de tjänsterna. För de allra flesta räcker det att få ge ord på sina tankar och känslor, känna att någon lyssnar utan att ha förutfattade meningar och kanske ställa frågor som gör att man börjar se sitt problem i ett annat ljus. Och här är inga frågor, tankar eller känslor främmande eller förbjudna.

QE-healing: En snabbare form av healing, lämpar sig bra för smärtor och liknande, men kan mycket väl också användas för annat.

All healing kan man också få på distans.

Info och frågor angående det här kan göras på healing@medwind.fi
Bokningar dock helst till mottagningen på tel: 06-8316674.

 

Matprat: Vi har redan en tid insett att det som vi äter är det som i väldigt stor grad påverkar hur vi mår. Vi har också insett att den traditionella sjukvården inte tar det här på allvar utan forstätter ge råd som gör folk sjukare. Det här gäller alla men vissa sjukdomsgrupper är speciellt utsatta om de äter fel kost.

Här kommer lågkolhydratkost in. Diabetespatienter borde inte äta socker och andra kolhydrater eftersom det höjer blodsockret. Kolhydrater och gluten förorsakar också många andra hälsoproblem såsom mag- och tarmproblem, migrän och andra värktillstånd, hudproblem, oro, rastlöshet m.m.

Nu kan man beställa tid för en stunds matprat. Det här är inte att förväxla med en näringsterapeutsmottagning utan här handlar det om handfasta råd om vad som fungerar. Matrecept och tips om hur man får vardagen att fungera och vilka fällor man bör undvika och vad som kan vara till nytta.

Kompletterande/alternativ vård berättigar inte till ersättning från FPA.

Kommentarer är stängda