Bakgrund

Historia och filosofi

 

Tanken om att starta en egen läkarmottagning föddes småningom år 2005. Då arbetade jag ännu som ledande läkare i Kronoby hälsovårdscentral och min dåvarande fru Marina på Seta. Det administrativa tog över mer och mer, och vår dröm var att arbeta för den enskilda människan. Sagt och gjort  –  MedWind föddes och började sin verksamhet i RBA-huset på Murickvägen 3 i Nedervetil.

Småningom blev det mera oanvändna kvadrater i vårt hem, när våra döttrar blev vuxna och flyttade. Efter en hel del renoveringsarbeten flyttades MedWind till hemmet, till Backändavägen 219, sommaren 2016. Företagsformen ändrades.

25.7.2017 dog Marina. Hon gick över mitt i sina älskade arbetsuppgifter, och har varit saknad av så många. Inte bara av familjen och släkten, utan också av vänner, patienter, kunder.

Efter en paus har jag fortsatt på MedWind ensam, först fyra och numera två dagar i veckan.

Från och med 1.6.2022 får jag dela arbetet med min nuvarande sambo Jaana Nylund. Hon har ansvar för tidsbeställningen samt sköter en stor del av pappersarbete  –  och mycket annat. Med henne kan man tryggt diskutera i telefon, hennes värden och människosyn är precis som de ska vara på MedWind. Varje människa är viktig.

Den västerländska medicinen är ofta väldigt medicininriktad, ibland glöms det bort att en människa är en helhet. Inte bara en kropp utan också en psyke (och själ/ande). Man vill gärna bota eller åtminstone hjälpa, men hur lätt hänt är det inte att man bara sköter symtomen och glömmer bort orsaken till sjukdomen! Sällan finns det bara en orsak till en sjukdom, utan det finns många olika faktorer som är med i processen. Att vårda och hjälpa en människa är därför som att lägga ett pussel, man behöver hitta alla bitarna för att det ska kunna bildas en frisk helhet. Eller en helhet utan symtom. Eller kanske en helhet där symtomen kvarstår men där man ändå kan leva ett fullvärdigt liv.

På MedWind har det alltid varit tanken att försöka se till helheten och därför också att inte binda sig till att vårda alla patienter på samma sätt. Alla är individer och lösningar kan se ut på olika sätt för olika människor,  även fast symtomen skulle vara de samma.

Men i sista hand är hälsan också ens eget ansvar, det ansvaret kan man inte ge till någon annan. Det kan aldrig en läkare göra ensam för sin patient, utan patienten har huvudrollen. Att bli frisk är inte bara att tro att man får ett piller och andra ska göra jobbet. Vill man bli frisk eller börja må bättre måste man ibland göra stora förändringar, låta bli vanor och beteenden som skadar en, ibland också människokontakter, omgivningar, arbeten, egna attityder. Men man har rätt att bli undersökt och få hjälp, stöd, rådgivning, terapi och vid behov medicin när det behövs.

Tillsammans är vi starka. Patienten som tar det stora steget och ber om hjälp, läkaren som är sakkunnig och en medmänniska. Därifrån börjar det.

 

Kommentarer är stängda