FPA-ersättningar

Ersättningar från FPA

FPA ersätter en del av kostnader vid läkarbesök, åtgärder och undersökningar.

Läkarbesök ersätts till en viss procent av FPA:s taxa, samma gäller också åtgärder. För telefontidens pris får man ingen ersättning.

Läkarutlåtande som gäller förmåner från FPA ersätts också till viss procent av FPA:s taxa. Körkorts- och hälsointyg ersätts däremot inte.

B-intyg för pension eller C-intyg för vårdbidrag ersätts inte heller.

Om vårdbidraget är tidsbestämd och man därmed måste ha ett nytt C-intyg efter en viss tid så ersätts det intyget till sin helhet.

FPA:s taxa motsvarar inte det pris som betalas på mottagningen för läkarbesök, åtgärd eller undersökning, därför är den verkliga ersättningen vanligen lägre än ovannämnda ersättningsprocent.

Tilläggsuppgifter om ersättningarna fås av oss eller från FPA:s kontor.

Kommentarer är stängda