FPA-ersättningar

Ersättningar från FPA

FPA ersätter numera bara en liten del av kostnader vid läkarbesök samt för vissa B-intyg.

Körkorts- och hälsointygsbesök ersätts däremot inte.

B-intyg för pension eller C-intyg för vårdbidrag ersätts inte heller.

Tilläggsuppgifter om ersättningarna fås av oss eller från FPA:s kontor.

Kommentarer är stängda