Hem

    Jaana 2

På väg till MedWind?

AKTUELLT:  MedWind kommer att avsluta sin verksamhet för gott 31.5.2024 på grund av att vi flyttar till en annan ort. Tills det har vi mottagning och tar emot bokningar precis som vanligt  –  här under hittar du numret och tiderna!

Kösituationen är för tillfället ca 1-2 veckor. I jourärenden rekommenderar vi att man söker hjälp annanstans.

Mottagningen är öppen huvudsakligen varje onsdag och torsdag, och telefonsvararen ger mera information vid behov. Var vänlig och lyssna på vad automatsvararen har att berätta. Ring tålmodigt under telefontiden på onsdagar och torsdagar kl. 9-11.

Vi önskar också, att du inte kör hem till oss för tidsbokning. Bokningsboken är vid telefonbokningen, och tider kan därför inte ges varken privat eller på mottagningen mellan patientbesök.

Var vänlig och kontakta INTE oss via some eller privattelefoner för medicinska frågor eller tidsbeställning. Sådant sköter man via tidsbeställning per telefon – numret och tiderna finns här på samma sida.

Gällande B- och C-intyg: B-intyg för pension eller långa sjukskrivningar görs inte mera för nya patienter, C-intyg enbart för patienter som har besökt MedWind regelbundet under flera års tid. Vi tar ställning till långtidssjukskrivning enbart för våra ”gamla” patienter. I annat fall rekommenderar vi att man tar kontakt till vårdande läkare/hvc. 

Vi välkomnar även kontakt från patientens anhöriga, t.ex. gällande körkortsintyg, om det finns viktig information om patientens körförmåga. Det är mycket värdefullt – problem t ex med minnet kommer inte alltid fram under ett relativt kort läkarbesök. 

 

Tidsbeställning till MedWind-läkarmottagningen sker enbart per telefon, med att ringa till 06-8316674.

Mottagningen är öppen på onsdagar och torsdagar, och telefontid för tidsbeställning är på samma dagar kl. 9-11. Om undantag, semester och tillfälliga ändringar, meddelas i telefonsvararen. Några meddelanden kan du inte lämna i svararen.

Mottagningsbiträde Jaana Nylund svarar på telefon när du ringer till tidsbeställningen. Det är också möjligt att boka en telefontid till läkaren, om inte ett besök krävs just då.

Kösituation kan variera ganska mycket, i icke-brådskande ärenden är kö vanligen 1-4 veckor. En telefontid får man normalt inom två veckor.

Om du måste annullera din mottagningstid, kan du göra det antingen med att ringa under telefontiden eller via e-post till adress cancel@medwind.fi. Andra saker än annulleringar sköter jag inte via e-post.

Även nya patienter är välkomna att ringa!

OBS: Mottagningen finns i ett äldre hus med trappor till dörren, vilket gör det svårt för de som är rullstolsbundna. Det fanns tyvärr inte heller möjlighet att ändra wc:n till en bredare, invavänligare wc.

 

BETALNING enligt prislistan, helst med bankkort. Även kontantbetalning är möjlig, men växelpengar finns inte alltid, ta gärna med jämna pengar.

 

ANNAT ATT KOMMA IHÅG:

– Vi önskar att du inte kommer till mottagningen när du är flunsig eller om någon i familjen har maginfluensa!

– …och ännu:

 

MOTTAGNINGEN ÄR DOFTFRI.

Många astmapatienter reagerar kraftigt på dofter, och parfym- och rakvattendoft blir ofta kvar i luften länge efter att användaren har farit. Reaktioner kan även förekomma mot lättare dofter, parfymerade hårprodukter och kläder som tvättats med parfymerat tvättpulver. Tänk gärna på andra  –  både här och annanstans!

 

 

VAD KAN DU SÖKA HJÄLP FÖR HÄR  –  allmänna principer hos mig:

Jag är inte övertygad om att medicin alltid är den första eller enda vårdåtgärden som behövs. Den mat som vi äter och det liv som vi lever är helt avgörande för hur vi mår. Både motion och den mera anliga delen, livsval, stress osv. har stor betydelse.

Inga frågor är varken konstiga eller onormala här. Allt som hör livet till är vardag på min mottagning.
Jag är även insatt i frågor som berör sexuell läggning eller könstillhörighet.

Alternativa vårdformer är heller inget som skrämmer mig. Snarare ser jag dem som ett komplement till s.k. skolmedicinen. Du kan alltså tryggt berätta om alla vårdmetoder som du har använt.

Här sköts bland annat

 • hjärt- och blodtryckssjukdomar
 • diabetes
 • problem i stöd- och rörelseorganen
 • neurologiska symptom
 • endokrinologiska sjukdomar
 • astmautredningar
 • infektioner
 • ledinjektioner
 • mjukdelsinjektioner
 • små operationer ( borttagning av födelsemärken, fettknutor, nageloperationer)
 • Papa-prov och spiralinläggning
 • öronspolning och -sugning
 • ögonbesvär, syn- och färgsinnetest
 • samtal i krissituationer
 • intyg och utlåtande
 • sjömansintyg
 • remisser
 • receptförnyelser åt mina egna kunder
 • och mycket mera

Enbart sköldkörtelsjukdomar kan jag inte p.g.a. en begränsning sköta, men en remiss till blodprov eller ultraljud är inget problem, när man försöker utreda alla eventuella orsaker till patientens besvär.

Jag har också en liten doppler-apparat som lämpar sig för undersökning av blodcirkulationen samt för att lyssna på fostrets hjärtljud.

Vävnadsprov samt cellprov (Papa) tar jag här och sänder bort för undersökning.

För andra laboratorie- och röntgenundersökningar skriver jag remiss.

VÄLKOMMEN!

Kommentarer är stängda