Hem

Vad gör vi på MedWind?

 

Till oss kan du vända dig med allehanda frågor som rör hälsa och välmående. Det som vi inte vet tar vi reda på eller hjälper dig att komma vidare till rätt ställe.

Vi arbetar på vårt eget sätt och med egna principer. Telefontid finns enligt listan, och man kan beställa tid enbart per telefon. Diagnostik görs inte per telefon. Man ska mötas i verkliga livet för att ett vårdförhållande ska kunna uppstå. God vård kan inte fås per telefon eller mejl.

Vi är inte övertygade om att medicin alltid är den första eller enda vårdåtgärden som behövs. Däremot är vi fullständigt säkra på att den mat som vi äter och det liv som vi lever är helt avgörande för hur vi mår. Därför förespråkar vi lågkolhydratkost eftersom den kosten har visat sig ge många hälsovinster. Speciellt för dem som har diabetes 2 är den ett alternativ/komplement till medicinering.

För övrigt, hos oss är inga frågor varken konstiga, onormala eller unika. Allt som hör livet till är vardag på vår mottagning.
Vi är också insatta i frågor som berör sexuell läggning eller könstillhörighet.

Alternativa vårdformer är heller inget som skrämmer oss. Snarare ser vi dem som ett komplement till skolmedicinen.

Hos oss kan du få hjälp bl.a. med följande:
 • hjärt- och blodtryckssjukdomar
 • diabetes
 • problem i stöd- och rörelseorganen
 • neurologiska symptom
 • endokrinologiska sjukdomar
 • astmautredningar
 • infektioner
 • ledinjektioner
 • mjukdelsinjektioner
 • små operationer ( borttagning av födelsemärken, fettknutor, nageloperationer)
 • Papa-prov och spiralinläggning
 • öronspolning och -sugning
 • ögonbesvär, syn- och färgsinnetest
 • samtal i krissituationer
 • intyg och utlåtande
 • sjömansintyg, också godkänd av norsk sjöfartsmyndighet
 • remisser
 • receptförnyelser åt våra egna kunder
 • och mycket mera

 

Vi har också en liten doppler-apparat som lämpar sig för undersökning av blodcirkulationen samt för att lyssna på fostrets hjärtljud.

Vävnadsprov samt cellprov (Papa) tar vi här och sänder bort för undersökning.

För andra laboratorie- och röntgenundersökningar skriver vi remiss.

VÄLKOMMEN!

Kommentarer är stängda