Taustaa

Kokonaisvaltaisesta ajattelutavastamme

 

Länsimaisessa koululääketieteessä, joka on varsin lääkekeskeistä, unohtuu usein, että ihminen on kokonaisuus. Ei vain fyysinen, vaan myös henkinen, sielullinenkin, kokonaisuus. Haluamme mielellämme parantaa, mutta hoidamme kuitenkin useimmiten vain oireita, näkemättä, että on aloitettava sairauden syistä. Syitä on harvoin vain yksi, vaan sairastuminen johtuu monista eri tekijöistä. Ihmisen hoitaminen on siksi kuin palapelin kokoamista; on löydettävä kaikki palat, jotta tuloksena olisi terve kokonaisuus. Tai kokonaisuus ilman oireita. Tai ehkä kokonaisuus, jossa oireet ovat pysyviä, mutta elämä kuitenkin täysipainoista.

Tästä syystä me MedWindillä koetamme nähdä koko kuvan, emmekä liioin sido käsiämme ja hoida kaikkia potilaita samalla tavalla. Kaikki ovat yksilöitä, ja ratkaisut voivat näyttää hyvinkin erilaisilta eri ihmisille, vaikka oireet olisivat samat.

Viime kädessä terveys on jokaisen omalla vastuulla. Sitä vastuuta ei voi antaa kenellekään muulle. Tervehtyminen ei tarkoita, että syödään lääkettä ja annetaan muiden hoitaa työt. Jos ihminen haluaa parantua tai alkaa voida paremmin, on suurin osa työstä tehtävä itse. Ikävä kyllä. Sen sijaan hänellä on oikeus saada apua, tukea, neuvontaa ja tarvittaessa lääkettäkin, kun sitä tarvitaan.

Sivut ovat työn alla, tulossa enemmän MedWindin historiasta ja perusajatuksista.

Comments are closed