Kela-korvaukset

KELA:n korvaukset

 

KELA korvaa osan vastaanottomaksusta sekä toimenpiteiden ja tutkimusten hinnoista.

Lääkärinvastaanottokäynnin hinnasta korvataan tietty prosentti KELA:n taksasta, ja sama koskee
myös toimenpiteitä. Puhelinajan hinnasta ei saa korvausta.

Lääkärinlausunnoista korvaa KELA niin ikään osan taksasta, mikäli kyseessä on KELA:n
etuuksia koskeva lausunto. Ajokortti- tai terveystodistuksesta ei näin ollen saa
korvausta. Eläkettä varten tehdystä B-lausunnosta tai hoitotukea varten tehdystä C-
lausunnosta ei korvausta myöskään saa. Jos hoitotuki hyväksytään määräaikaisena ja
näin ollen joudutaan tekemään samasta asiasta uusi todistus tietyn ajan kuluttua, korvaa
KELA kuitenkin tämän uuden todistuksen hinnan kokonaisuudessaan.

KELA:n taksa ei ole sama kuin käynnin, toimenpiteen tai tutkimuksen hinta
vastaanotolla, joten todellinen korvaus on useimmiten matalampi kuin mainittu
korvausprosentti.

Lisätietoja korvauksista voi kysyä meiltä tai KELA:n toimistosta.

Comments are closed